Senin, 30 Jan 2023
  • Kepada Alumni SMK Negeri 1 Singkawang Tahun Kelulusan 2022, Untuk Cap Tiga Jari Telah Dijadwalkan

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja merupakan bagian dari Kurikulum SMK Pusat Keunggulan.
Prrojek ini mempunyai tujuan antara lain:
a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
b. Berkebinekaan global.
c. Bergotong-royong.
d. Mandiri.
e. Bernalar kritis
f. Kreatif.
SMK Negeri 1 Singkawang sebgai salah satu SMK PK di Kota Singkawang melaksanakan secara blok bulanan mulai tanggal 1 sd. 12 Nopember 2021 deng mater
1. Kontrak dan Komitmen Belajar
2. Public Speaking
3. Kesamaptaan
4. Outbond

KELUAR